black rectangle
Megrendeztük az I. MyDroneMet Nemzetközi Repülésmeteorológiai Konferenciát

A hagyományteremtő jelleggel 2021. decemberében először megrendezett iparági szimpóziumnak a zalaegerszegi ZalaZone konferenciaközpont adott otthont.

2022.01.07.


A hagyományteremtő jelleggel, 2021. decemberében először megrendezett iparági szimpóziumnak a zalaegerszegi ZalaZone konferenciaközpont adott otthont.

A MyDroneMet Nemzetközi Repülésmeteorológiai Konferencia — melyen a Magyar Meteorológiai Társaság Repülésmeteorológiai Osztályának előadóülése is lezajlott — célja, hogy az önvezető légi járművek és drónok meteorológiai felhasználásának lehetőségeit vegye górcső alá.

A rendezvényen Dr. Szalay Zsolt, a BMGE tanszékvezető egyetemi docense, valamint Dr. Tuba Zoltán (MMT) nyitóbeszédét követően a közönség szakmai előadássorozat keretében ismerhette meg a repüléshez és a légkör állapotához közvetlenül kapcsolódó témákban zajló fejlesztéseket, valamint a formálódó Drón Kompetencia Központ és Stratégia jelenlegi állapotát.

Gyöngyösi András Zénó (MouldTech Systems) a drónokkal történő szélmérés lehetőségeit elemezte, különös tekintettel a telemetriai adatokból történő szélbecslésre, melynek alkalmazhatóságát is bemutatta korábbi mérések alapján.

Dr. Facskó Gábor (Wigner Kutatóközpont) a felsőlégkör fizikájával és ennek előre jelezhetőségével foglalkozó Space Weather szakterület átfogó bemutatását végezte el és mutatott rá néhány hasznos produktumra, melyek alkalmazhatók a drón repülések támogatása során.

Büki Richárd őrnagy (MH. GEOSZ) a katonameteorológiai támogatás alapelveiről és a védelmi szférában alkalmazott repülésmeteorológiai produktumokról adott átfogó képet, míg Marko Zsoldoš, a CroatiaControl munkatársa a repülőtereken gyakran időjárási problémát és egyben veszélyt okozó köd prognosztikai módszereiről adott elő, röviden kiemelve a nemzetközi GAFOR projektben végzett munkájukat.

Az éghajlati statisztikai adatbázisokon alapuló rendelkezésre állások becslésének módszerét Dr. Tuba Zoltán (MouldTech Systems) mutatta be. A megoldásnak kardinális stratégiai szerepe van a drónok várható gyakorlati alkalmazhatóságára vonatkozóan szinte minden alkalmazási területen.

prof. Dr. Bozóki Zoltán (SZTE) a fotoakusztikus szenzor működési elvét és alkalmazásának meteorológiai lehetőségeit láttatta, majd prezentálta a drónokra történő illesztés lehetőségét és ennek gyakorlati hasznát is.

Dr. Rohács Dániel (BMGE) előadásából pedig tájékoztatást kaptunk egyrészt a hazai Drónkoalíció eddigi eredményeiről, valamint a DroneMotive Drón Kompetencia Központ tervezett kialakításának lépéseiről.

Végül a drónokkal történő permetezés kihívásaival, az időjárással kapcsolatos érzékenységükkel és a cég által fejleszett permetező rendszer, a WohnderJet Agro tulajdonságaival ismertette meg a közönséget Fendrik Ármin, a MouldTech Systems kutatómérnöke.

Együttműködési megállapodást kötött a MouldTech Systems és a DroneVolt SA
Pete Balázs (MouldTech Systems) , Stefano Valentini (Drone Volt), Egyed Péter (MouldTech Systems)

A konferencián a MouldTech Systems kizárólagos stratégiai partnerséget kötött a francia Drone Volt vállalattal, melynek értelmében a vállalat drónfejlesztésbe és -gyártásba kezd, a Drone Volt pedig megkapja a MouldTech Systems precíziós permetezőrendszerének disztribúciós jogait a francia, a Benelux és az egyesült államokbeli régiókban.

A prezentációkat követően a konferencia résztvevői megtekinthették a MouldTech Systems által fejlesztett meteorológiai drón bemutató repülését és légköri szondázását, mely művelet először volt látható ebben a formában Magyarországon.

A bemutató során a drón vertikális repülést végzett (automatikus módban, 150m AGL magasságig), miközben rögzítette a hőmérséklet és harmatpont értékeket. Leszállás közben a fedélzeti meteorológiai és telemetriai adatok letöltését követően a MyDroneMet rendszer webes felületén azonnal láthatóvá vált a vizsgált régióra vonatkozó termodinamikai és dinamikai profil – grafikus formában.

A 2021.12.17-én 12:17:50Z időben történt légköri termodinamikai profilmérések és WRF modell előrejelzések. Zöld színnel a harmatpontot, pirossal a hőmérsékletet ábrázoltuk. Az ábrán a folytonos vonalak az előrejelzéseket, a pontozott vonalak pedig a mérési eredményeket reprezentálják. A vízszintes tengelyen a hőmérséklet/harmatpont (°C), a függőleges tengelyen pedig a magasság (m AGL) került skálázásra.
A 2021.12.17-én 12:17:50Z időben történt légköri dinamikai profilmérések és WRF modell előrejelzések. Az ábrán a piros folytonos vonal a előrejelzést, a piros pontok pedig a mérési eredményeket reprezentálják a szélsebességet illetően. Az apró fekete pontok a szélirány mért, míg a nagyobb pontok ugyanezen paraméter előrejelzett értékeit mutatják. Az alsó vízszintes tengelyen a szélsebesség (m/s), a felsőn a szélirány (fok), a függőleges tengelyen pedig a magasság (m AGL) került skálázásra.

Gyöngyösi András Zénó és Dr. Tuba Zoltán előadását, valamint a bemutatott meteorológiai drón fejlesztését a KTI_KVIG_7-1_2021 azonosító számú, „Speciális drón rendszeren alapuló komplex jármű-meteorológiai támogatás kidolgozása az autonóm közlekedés számára” c. projekt támogatta.

Az I. MyDroneMET Nemzetközi Repülésmeteorológiai Konferencia a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a MouldTech Systems támogatásával valósult meg.

Fotók: Novák Márton

Letölthető dokumentumok

A szakmai előadássorozat prezentációit az alábbi linkek segítségével töltheti le PDF formátumban:

| prof. Dr. Bozóki Zoltán – Photoacoustic systems optimized for drone-based gas and aerosol detection

| Büki Richárd – Military Meteorological Support for UAVs

| Dr. Facskó Gábor – Space weather effects on aviation

| Fendrik Ármin – Drone spraying in agriculture, utilising controlled droplet application

| Gyöngyösi András Zénó – Wind measurement using small drones

| Marko Zsoldoš – Use of climatological and statistical tools in fog forecasting at Croatian Airports

| Dr. Rohács Dániel – An Overview of the Hungarian Drone-Related National Initiatives

| Dr. Tuba Zoltán – Climatological support of strategic planning of UAV operations

black rectangle

Aktuális

𝘅
ÉRDEKLŐDÖM🇬🇧 ENGLISH
Szechenyi2020